5.07.2557

รับตรง โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม โดยวิธีพิเศษ ม.ขอนแก่น 2557

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ
หลักสูตรตแพทยสาตรบัณฑิต (โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม)
คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัคร 30 เมษายน ถึง 20 พฤษภาคม 2557

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า