5.10.2557

รับตรง พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.อุบลราชธานี 2557 เปิดรับสมัคร 2-19 พ.ค.

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวนรับ 65 คน   เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. - 19 พ.ค. 2557 
ประเภทและจำนวนรับเข้าศึกษา 
1. โควตากลุ่มจังหวัดที่อยู่ในเครือข่ายบริการสุขภาพเขต 10 จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร และจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 40 คน
2. โควตากลุ่มจังหวัดที่อยู่นอกเครือข่ายบริการสุขภาพเขต 10 จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด สกลนคร นครพนม บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 25 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2556 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (Gpax) ไม่ต่ำกว่า 2.25
2. มีผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) วิขาความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) และวิชาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์(PAT2)
3. มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4(ม.4-ม.6) ปีการศึกษา 2556(O-NET) ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาวิทยาศาสตร์
กำหนดการรับสมัครและคัดเลือก
1. รับสมัคร 2 - 19  พฤษภาคม  2557
2. ชำระเงินค่าสม้คร 2 - 20  พฤษภาคม  2557
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 22  พฤษภาคม  2557
4. สอบสัมภาษณ์ 24  พฤษภาคม  2557 (โดยนำส่งชุดแบบฟอร์มการตรวจร่างกายตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 26  พฤษภาคม  2557
6. ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 26-27  พฤษภาคม  2557

หมายเหตุ --ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่ www.entry.ubu.ac.th และสั่งพิมพ์เอกสารการชำระเงินนำไปชำระเงินที่เคาเตอร์ ธนาคารกรุงไทย ไทยพาณิชย์ และเคาเตอร์ไปรษณีย์ไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ (หากผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครทางไปรษณีย์ จะต้องตรวจสอบสถานะการชำระเงินหลังการชำระเงินอย่างน้อยไม่เกิน 3 วันทำการ)


ประกาศโดย: ผู้ดูแลระบบ   เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557
 ประกาศรับสมัครโควตารับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 [479.80 KB]
 แบบฟอร์มรายงานการตรวจร่างกาย [186.25 KB]

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า