5.04.2557

รับตรง ภาคปกติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2557

รับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประจําปีการศึกษา 2557 
ประเภทรับตรง ภาคปกติ ครั้งที่ 2


รับสมัคร วันพุธที่ 16 เม.ย. 57 – วันพุธที่ 2 ก.ค. 57 
สอบคัดเลือกข้อเขียน (ความรู้พื้นฐาน) วันเสาร์ที่ 5 ก.ค. 57 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า