5.23.2557

รับตรง วิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

รับตรง วิทยาลัยสหวิทยาการ (College of interdisciplinary Studies) ม.ธรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
ระบบรับตรง รับสมัคร 16 มิถุนายน ถึง 4 กรกฎาคม 2557

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า