5.11.2557

ม.ธนบุรีเต้นโดนร้องคุณภาพห่วย จวก สกอ.ให้ข่าวมั่ว

อธิการ ม.ธนบุรี จวก สกอ.ให้ข่าวมั่วทำมหา'ลัยเสียหาย จี้ออกมาแจงใหม่สร้างความเข้าใจ ด้านเว็บไซต์ ม.ธนบุรี เผยเอกสารตอกกลับชัดเจน ผ่านมาตรฐาน สมศ. ได้รับการรับรอง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2554-2558
       
       ดร.บัญชา เกิดมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะลงไปตรวจสอบคุณภาพของวิทยาลัยเอกชนที่เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยแล้ว ไม่เกิน 10 ปี และได้รับการร้องเรียนในเรื่องของคุณภาพมาตรฐาน จำนวน 16 แห่ง ซึ่งปรากฎว่ามีชื่อมหาวิทยาลัยธนบุรี รวมอยู่ด้วยว่า ตนขอยืนยันว่ากระแสข่าวที่เกิดขึ้นไม่เป็นความจริง น่าจะเกิดจากความเข้าใจผิดหรือการสื่อสารที่ผิดพลาด เพราะที่ผ่านมา ม.ธนบุรี ไม่เคยถูกร้องเรียนเรื่องของคุณภาพมาตรฐาน และได้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือผลการประเมินคุณภาพภายในของสกอ.เมื่อปีที่ผ่านมาก็อยู่ในระดับดีมาก 
       
       นอกจากนี้ สกอ.ก็ไม่เคยทำหนังสือแจ้งให้มหาวิทยาลัยดำเนินการปรับปรุงแก้ไข หรือได้รับเรื่องร้องเรียนแต่อย่างไร ดังนั้น ตนอยากให้ทางสกอ.ออกมาชี้แจงใหม่ ทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่า16 ม.เอกชนที่จะลงไปตรวจสอบเพราะได้รับการเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยไม่เกิน 10 ปี ที่สกอ.จะลงไปตรวจสอบคุณภาพเป็นเรื่องคุณภาพไม่ใช่เพราะมหาวิทยาลัยได้รับการร้องเรียนเรื่องคุณภาพ

  "เห็นด้วยที่จะมีการลงตรวจสอบเรื่องคุณภาพของม.เอกชน เพราะยังมีม.เอกชนอีกหลายแห่งที่จัดการเรียนการสอนที่ยังไม่ได้คุณภาพมาตรฐานเท่าที่ควร แต่การจะประกาศหรือนำเสนอข่าว สกอ.ควรจะตรวจสอบให้ดีและส่งหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัย ไม่ใช่มานำเสนอข่าวให้มหาวิทยาลัยรับทราบจากหน้าหนังสือพิมพ์ ขอให้นึกถึงมหาวิทยาลัยด้วย"ดร.บัญชา กล่าวและว่า ทั้งนี้ ขณะนี้มหาวิทยาลัยที่มีชื่ออยู่ใน 16 แห่ง กำลังดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษา ซึ่งเมื่อมีข่าวออกมาแบบนี้ทั้งที่ไม่เป็นความจริง ทำให้มหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบอย่างมาก
       
       ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า จากการเข้าไปสำรวจหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยธนบุรี ได้มีการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยว่า ม.ธนบุรี ได้รับการรับรองการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม (2554-2558) พร้อมมีการเผยแพร่ภาพเอกสารที่ สมศ.ให้การรองรับด้วยด้วยเป็นเอกสาร เลขที่ สมศ.128/2556 ระบุว่า หนังสือสำคัญฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับสถาบัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2555 ออกให้ ณ วันที่ 22 เมษายน 2556 ลงชื่อ ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) การรับรองมาตรฐานการศึกษาจะมีผลอยู่จนถึงรอบการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานคราวต่อไป ซึ่งจะต้องดำเนินการในระยะเวลา 5 ปี นับแต่การรับรองมาตรฐานในรอบการประเมินนี้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า