4.19.2557

โครงการทุนการศึกษา Young Professional Retailer ปี 2557 รอบสุดท้าย

   เนื่องด้วยบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( CRC )ได้จัดทำโครงการ Young Professional Retailer และโครงการ Maintenance Engineering เพื่อสร้างผู้จัดการระดับต้นที่มีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกและผู้จัดการระดับต้นที่มีประสบการณ์ในสายงานวิศวกรรมและการบำรุงรักษา เข้าร่วมปฏิบัติงานกับบริษัทฯ         โดยโครงการดังกล่าวนี้ บริษัทฯได้พิจารณามอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตร เต็มจำนวน ให้แก่ผู้ที่สนใจ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯจะได้เรียนภาคทฤษฎีในสถานศึกษาและฝึกงานภาคปฏิบัติร่วมกับบริษัทฯ (ในกลุ่มธุรกิจ CRC ) อาทิเช่น ห้างสรรพสินค้า Central , Robinson , Zen , Tops , Power Buy , Supersports , B2S , Home Works , ไทวัสดุ , Baan & Beyond , Family Mart และ Office Mate เป็นต้น โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ อาทิเช่น 

                1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตหรือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
                2. ฟรี ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการกับบริษัทฯ
                3. มีรายได้ระหว่างฝึกปฏิบัติงาน 300-350 บาท/วัน
                4. มีงานรองรับทันทีที่สำเร็จการศึกษา 
เปิดรับสมัครรอบที่ 3 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า