4.24.2557

รับตรง สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร จุฬาฯ ปี 57 รอบที่ 2

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2 ) ระหว่าง วันที่ 24 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2557กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า