4.22.2557

รับตรง สาขาวิชาหูหนวกศึกษา หลักสูตร 5ปี วิทยาลัยราชสุดา ม.มหิดล 2557

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศคึกษาต่อในหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา หลักสูตร 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2557

จำนวนรับ 100 คนแบ่งเป็น
- ผู้มีคความพิการทางได้ยิน 65 คน
- ผู้มีการได้ยิน  35 คน


เปิดรับสมัคร 16-25 พฤษภาคม 2557

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า