4.18.2557

รับตรง สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ภาคพิเศษ) ม.บูรพา 2557
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา ประจำปีการศึกษา 2557
        ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 
        รับสมัครสอบคัดเลือกผ่าน Website วันที่ 1 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2557
        สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานรับเข้าศึกษา โทร. 038-10 2643 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า