4.09.2557

รับตรง โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา 57

เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันกิจกรรมการกีฬาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้สามารถพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยเปิดช่องท่างในการแสะแสวงหานักกีฬาที่มีศักยภาพสูงหรือมีความสามารถทางกีฬาโดดเด่นและมีคุณสมบัติด้านวิชาการเพียงพอ ให้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีพิเศษ

เปิดรับสมัคร 4-23 เมษายน 2557

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า