4.01.2557

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 57 พร้อมทุนการศึกษา

 
รับตรง  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 28 เมษายน 2557เราเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มุ่งเน้นคุณภาพ บนค่าใช้จ่ายที่ไม่สูง สอนโดยอาจารย์ฝรั่งเจ้าของภาษาทุกวิชา เปิดหลักสูตรนานาชาติในสาขาวิชาเด่น ได้แก่
สาขาที่เปิดรับ (สาขาละ 25 คน)
1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
2. สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
3. สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาจีน-อังกฤษ)
รายละเอียดทุน
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มอบทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ในทั่วทุกภูมิภาคของไทย  เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความรู้ และเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
ทุนประเภทที่ 1. "ทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา" เป็นทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน 40% จากค่าเล่าเรียนเหมาจ่ายจำนวน 38,000 บาท ในภาคเรียนที่ 1/2557 
     - สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่า)
     - สำหรับผู้สมัครโดยตรง และรายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด
     - ปิดรับสมัครวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557
พิเศษ! เฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 นี้เท่านั้น
ทุนประเภทที่ 2. "ทุนพัฒนาศักยภาพ AEC" เป็นทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนต่อเนื่อง จำนวน 10,000 บาท ทุกภาคการศึกษาตลอดหลักสูตร
     - เป็นนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด สามารถขอรับทุนได้จนจบการศึกษา
 
 
หมายเหตุ
- ข่าวดี สำหรับครอบครัวข้าราชการ สามารถใช้สิทธิเบิกค่าบำรุงการศึกษาได้อีกจำนวน 22,000 บาทต่อปีการศึกษา นอกเหนือนจากทุนการศึกษาต่าง ๆได้รับ
เฉพาะผู้สมัครปีการศึกษา 2557 ได้รับสิทธิยกเว้นค่าใบสมัครมูลค่า 500 บาท
- ผู้ที่สนใจสามารถสมัครโดยตรงได้ที่ druic14@gmail.com
 
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายรับสมัครและจัดสอบ โทร.0-2466-5948
หรือติดต่อ อ.พัฒนา 085-9178438  หรือ อ.กอล์ฟ 091-4266771, 083-1333225

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า