4.26.2557

Update รับตรง 4 โครงการ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2557

คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ใน 4 โครงการ  
  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ นานาชาติ)
   สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ)
   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย โครงการรักษ์ครูภาษาไทย
   สาขาวิชาพลศึกษา โครงการนักกีฬาชั้นเลิศเปิดรับสมัคร 8 เมษายน ถึง 5  มิถุนายน 2557
หน้าเว็บไซต์หลัก http://ednet.kku.ac.th/register/indexmanu1.php

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า