4.23.2557

รับตรง คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ราชมงคลศรีวิชัย 2557

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหม่
มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี
ระบบโควตา จำนวน 10 คน  ประจำปีการศึกษา 2557
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 พฤษภาคม 2557กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า