4.23.2557

รับตรง เภสัชศาสตร์ รอบที่ 2 ม.บูรพา 57 จำนวน 40 คน
สอบคัดเลือกบุคคลเข าศึกษาต ่อในสาขาวิชาเภสัชศาสตร"หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยบูรพา ด ้วยวิธีแบบรับตรง (Direct Admissions) รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2557
 เปิดรับสมัคร  11 เมษายน ถึง 23 พฤษภาคม 2553 จำนวน 40 คน

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า