4.05.2557

รับตรง ภาษาจีนธุรกิจและวิชาภาษาอังกฤษ และ หลักสูตรนานาชาติ ม.ขอนแก่น 57

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 2557 สาขาที่เปิดรับ
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 35 คน
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ จำนวน 100 คน
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ  จำนวน 25 คน

เปิดรับสมัคร 1 เมษายน ถึง 4 กรกฎาคม 2557

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า