4.08.2557

รับตรง โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 57

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ตาม "โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC" จำนวน 2 รอบ ดังนี้

        - รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 30 เม.ย. 2557
        - รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 มิ.ย. - 21 ก.ค. 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.phuket.psu.ac.th/student_admissions/   หรือโทร 076-276050-1

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า