4.16.2557

รับตรง วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรม เมคคาทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัครถึงวันที่  23 พฤษภาคม 2557ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

  1. บันทึกข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ต
  2. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ต
  3. ฟอร์มใบโอนเงินค่าสมัคร

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า