4.08.2557

รับตรง ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 57 รอบที่ 2

298x435mmรอบสอง2
รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2557 โดยวิธีรับตรง


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ภาคพิเศษ
สาขาวิศวกรรมโยธา 
สาขาวิศวกรรมเกษตร
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
เปิดรับสมัคร  25 เมษายน ถึง 6 มิถุนายน
รายละเอียดและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัคร จะประกาศในวันที่ 25 เม.ย.57

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า