4.20.2557

รับตรง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 57

การรับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อใน
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2557 (โดยวิธีรับตรง)
เปิดรับสมัคร 8 เมษายน ถึง 4 พฤษภาคม 2557


กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า