9.25.2555

รับตรง BMIR รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครน.ศใหม่ปี2556


 BMIR : Combined Bachelor and Master of Political Science in Politics and International
Relations (English Program) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2556
    
การเปิดรับสมัครและการสอบคัดเลือกประจำปีการศึกษา 2556
ดาวน์โหลดใบสมัครตั้งแต่บัดนี้– 14ธันวาคม 2555
www.polsci.tu.ac.th/bmir
1. รับสมัคร กรณีมาสมัครด้วยตนเอง
17 กันยายน 2555 –14 ธันวาคม 2555
2. รับสมัคร กรณีสมัครทางไปรษณีย์
17 กันยายน 2555 –30 พฤศจิกายน 2555
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ
24 ธันวาคม 2555 [Mon]
4. สอบข้อเขียน
มกราคม 2556
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
13 กุมภาพันธ์ 2556 [Wed]
6. สอบสัมภาษณ์
24 กุมภาพันธ์ 2556 [Sun]
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
1 มีนาคม 2556 [Fri]
8. ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
2 – 5 มีนาคม 2556[Sat-Tue]
9. ประกาศรายชื่อผู้แจ้งความจำนงเข้าศึกษา
27 มีนาคม 2556[Wed]
10. เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
สิงหาคม 2556
               
                คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษาชั้นสูงหรือ ประกาศนียบัตร หรือเทียบเท่า
2.มีคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-5) หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2.80
    หรือ       - มีผลสอบ GED  อย่างต่ำเท่ากับ 2,800คะแนน        
    หรือ        - มีผลสอบ IGCSE อย่างต่ำเท่ากับ  C  จำนวน 5 วิชาขึ้นไป
3. มีผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

-          TOEFL    :    มีคะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนนจาก PBT    หรือ 60 คะแนนจาก IBT
                               หรือ 170 คะแนนจาก CBT
-          IELTS     :    มีคะแนนรวมเฉลี่ยอย่างน้อย 5.5 คะแนน
-          TU-GET  :    มีคะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนน
-          CU-TEP  :    มีคะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนน
-          SAT        :     มีคะแนนอย่างน้อย 50% ในภาค Writing และ Critical Reading
                วิธีการสมัคร
1.             ดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.polsci.tu.ac.th/bmir
2.             ชำระเงินค่าสมัคร ผ่านบัญชี
ชื่อบัญชี: BMIR PROGRAM
เลขที่บัญชี : 155-2-06784-3
ธนาคาร ทหารไทย
3.นำหลักฐานต่อไปนี้
- ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย
 - รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
-สลิปการโอนเงินค่าสมัคร
มายื่นด้วยตนเองที่โครงการBMIR ชั้น 2 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์(ภายในวันที่ 14ธันวาคม 2555)
หรือ ส่งไปรษณีย์ ถึงโครงการBMIR คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์  กรุงเทพมหานคร 10200(ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555  ดูจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
***Transcriptและคะแนนสอบภาษาอังกฤษ สามารถนำมายื่นที่โครงการได้ในวันสอบข้อเขียน ***
รายละเอียดสามารถดูได้ที่ www.polsci.tu.ac.th/bmir
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลทาง E-mail:bmir.thammasat@gmail.com   
หรือทาง Facebook : http://www.facebook.com/pages/BMIR-Program/267492002965
โทรศัพท์ 02-613-2304

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า