9.09.2555

รับตรง วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา 2556วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 รับสมัคร  1 ตุลาคม ถึง 8 พฤษจิกายน  2555
 
ทดสอบความรู้     ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์  ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์
ทดสอบพลศึกษา   เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ รหัส M02  และแขนงวิชาเครื่องกลเรือ รหัส M03
-ลุก-นั่ง  60 วินาที
- ยึดพื้นหรือดันข้อ 1 นาที
- วิ่งเก็บของ  ( วิ่งกลับตัว ) 10 เมตร
- วิ่งระยะไกล  1000 เมตร
- ว่ายน้ำ 50 เมตร
 
รับสมัคร  1 ตุลาคม ถึง 8 พฤษจิกายน  2555

รายละเอียดทั้งหมด http://www.imc.src.ku.ac.th/reg2556/index.asp

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า