9.30.2555

ระเบียบการรับตรง 9โครงการ มศว 2556 เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม นี้ !!


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 เปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555
โครงการพัฒนาบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียน
โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย
โครงการ "คัดสรรนักเรียนพหุปัญญาเลิศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการบัณฑิตคืนถิ่นคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (นำร่อง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงการบัณฑิตคณะพลศึกษา มศว คืนถิ่น
โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์
โครงการนักกีฬา
โครงการ "ผู้พิการ"
โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม
รายละเอียดทั้งหมด  http://admission.swu.ac.th/ 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า