9.03.2555

คู่มือการสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี (สอบตรง) + กระดาษคำตอบ มศว 2556


คู่มีการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรโวรฒ ประจำปีการศึกษา 2556  วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555
ขอให้ผู้เข้าสอบศึกษาคู่มือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) มศว ปีการศึกษา 2556
มีทั้งหมด 4 หน้า
หน้า 1-2 จะเป็นของวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555
หน้า 3 - 4 จะเป็นของวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2555
ขอให้ผู้เข้าศึกษาและทำความเข้าใจล่วงหน้า หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 026495000 ต่อ 15716 

เอกสารทั้งหมด  http://admission.swu.ac.th/data/news/2555/550073.pdf

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า