9.03.2555

รับตรง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ลาดกระบัง 2556


คณะเทคโนโลยีการเกษตรและวิทยาเขตชุมพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาแบบรับตรง เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 4 ปีประจำปีการศึกษา 2556 
สมัครทางอินเทอร์เน็ต  ระหว่างวันที่  29 สิงหาคม ถึง 5 ตุลาคม 2555
คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
- เรียนคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิจ และวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิจ 

หน้าเว็บไซต์หลัก http://www.reg.kmitl.ac.th/directEnt/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า