9.28.2555

รับตรง คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ 2556


คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556
คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 สาย วิทย์ - คณิต
- GPAX 5ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.25
- ใช้คะแนน GAT/PAT1/PAT2
กำหนดการ
รับสมัคร 9 พ.ย. - 7 ธ.ค. 55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 25 ธ.ค. 55
สอบวิชาเฉพาะทางด้านประมง 5 ม.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 18 ม.ค. 56
สอบสัมภาษณ์ 26 ม.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 4 ก.พ. 56
รายงานตัว 16 ก.พ. 56
เว็บไซต์หลัก http://www.fish.ku.ac.th/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า