9.16.2555

รับตรง สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน ม.มหาสารคาม 2556


side
ด้วยคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเช้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556 จึงประกาศกำหนดการเปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร รับสมัครระหว่างวันที่ 18 กันยายน  ถึง 12 ธันวาคม 2555
รายละเอียดทั้งหมด  http://www.med.msu.ac.th/new2011/images/pdf/EHC.pdf
เว็บไซต์หลัก  http://www.med.msu.ac.th/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า