9.16.2555

โควตาพื้นที่ วิทยาเขตระยอง พระนครเหนือ 2556


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรับสมัครนักศึกษาโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2556 (มจพ.วิทยาเขตระยอง เรียนที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยอง) รับผู้กำลังศึกษา ระดับ ม.6 ปวช. และ ปวส.
โดยมหาวิทยาลัยปรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต รวม 5 สาขาวิชา และระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี 1 สาขาวิชา จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนมัธยมตากสิน จังหวัดระยอง
รับสมัคร 17 กันยายน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2555

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า