9.20.2555

รับตรง คณะแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2556


ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารี และกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมมือในการผลิตแพทย์เพิ่มเชื่อชาวชนบทและโครงการกระจายหน่ำอำเภอหนึ่งทุน ได้กำหนดรายละเอียดในการับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร แพทยศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 ดังนี้
รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ODOD (ถึง 1 ตค.55) 
รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ถึง 31 ตค.55) 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า