9.25.2555

รับตรง คณะศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2556


   
รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้า โครงการสานฝันครูปฐมวัย โครงการพัฒนาครูธุรกิจรุ่นใหม่ โครงการสืบสานครูภาษาไทย โครงการสร้างเสริมศักยภาพของครูสังคมศึกษา และโครงการขยายโอกาสครูศิลปะ เพื่อเข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รับสมัคร  8-19 ตุลาคม 2555
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยทะเบียนปริญญาตรี อาคาร  ๒ ชั้น ๑ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 053-944214,053-944267
รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า