9.07.2555

รับตรง แพทยศาสตรบัณฑิต ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2556ตามที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อผลิตแพทย์เพิ่มภายใต้โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากรนั้น      มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จึงประกาศให้ผู้ที่สนใจ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖  เปิดรับสมัครถึงวัน ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕
 รับนักศึกษาทั้งสิ้น  24  คน แบ่งตามโควตาจังหวัด ดังนี้
           1.  จังหวัดนราธิวาส  จำนวน  12   คน
           2.  จังหวัดปัตตานี    จำนวน   6    คน
           3.  จังหวัดยะลา       จำนวน   6   คน     
รายละเอียดในการรับสมัคร   http://www.pnu.ac.th/webpnu/picupload/annoucment56.pdf

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า