6.30.2555

คณะศึกษาศาสตร์ จันทรเกษม จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอาเซียน


คณะศึกษาศาสตร์ จันทรเกษม จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอาเซียน


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอาเซียน วันที่ 21-22 ก.ค. 55 ณ ค่ายโรงเรียนนายร้อยพระกุลจอมเกล้า จ. นครนายก
UploadImage


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2942-6900 หรือ http://www.chandra.ac.th

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า