6.29.2555

สัดส่วนแอดมิชชั่นปี 56 (เปลี่ยนใหม่ไม่เหมือนปี 55) สัดส่วนแอดมิชชั่นปี 56 (เปลี่ยนใหม่ไม่เหมือนปี 55)

สัดส่วนแอดมิชชั่นกลางปี 2556 (ที่อัพเดทใหม่ เปลี่ยนจากปี 2555) ปีนี้ถูกแบ่งทั้งหมดเป็น 13 กลุ่มคณะ แต่ละคณะจะใช้สัดส่วนอย่างไร และต้องใช่คะแนน GAT PAT วิชาไหน ไปดูกันเลย
กลุ่มที่ 1
       คณะสัตวแพทยฯ , คณะสหเวชศาสตร์ , คณะสาธารณสุขฯ
       คณะเทคนิคการแพทย์ , คณะวิทย์กีฬา

        
GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 20% และ PAT 2 30%

กลุ่มที่ 2
       คณะทันตแพทยศาสตร์ , คณะพยาบาลศาสตร์
        
GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 30% และ PAT 2 20%

กลุ่มที่ 3
       คณะเภสัชศาสตร์
       GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% และ PAT 2 40%

กลุ่มที่ 4
       คณะวิทยาศาสตร์ , คณะทรัพยากรธรรมชาติ
       GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% , PAT 1 10% และ PAT 2 30%

กลุ่มที่ 5
       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
       GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% , PAT 1 20% และ PAT 2 20%

กลุ่มที่ 6
       คณะวิศวกรรมศาสตร์
       GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 15% , PAT 2 15% และ PAT 3 20%

กลุ่มที่ 7
       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
       GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% และ PAT 4 40%กลุ่มที่ 8
       คณะเกษตรศาสตร์ , คณะวนศาสตร์
       คณะอุตสาหกรรมการเกษตร , คณะเทคโนโลยีการเกษตร

       GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% , PAT 1 10% และ PAT 2 30%

กลุ่มที่ 9
       คณะบริหารธุรกิจ , คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , คณะเศรษฐศาสตร์
       GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 30% และ PAT 1 20%

กลุ่มที่ 10
       คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
       รูปแบบที่ 1 GPAX 20% , O-NET 30% และ GAT 50%
       รูปแบบที่ 2 GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 40%
                     และ PAT 7 (เลือก 1 วิชา) 10%


กลุ่มที่ 11
       คณะครุศาสตร์ , คณะศึกษาศาสตร์
       รูปแบบที่ 1 GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 20% และ PAT 5 30%
       รูปแบบที่ 2 GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% , PAT 5 20%
                    และ PAT 1/2/3/4/6/7 (เลือก 1 วิชา) 20%

กลุ่มที่ 12
       คณะศิลปกรรมศาสตร์ , คณะวิจิตรศิลป์ , คณะดุริยางฯ
       คณะนาฏศิลป์ , คณะศิลปการออกแบบ

       GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 10% และ PAT 4/6 (เลือก 1 วิชา) 40%

กลุ่มที่ 13
       คณะนิเทศศาสตร์, คณะอักษรศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์
       คณะรัฐศาสตร์
 , คณะนิติศาสตร์ , คณะสังคมวิทยา , คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
       รูปแบบที่ 1 GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 30% และ PAT 1 20%
       รูปแบบที่ 2 GPAX 20% , O-NET 30% และ GAT 50%
       รูปแบบที่ 3 GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 30% และ PAT 7 20%

       อย่าลืมส่งต่อให้ครูแนะแนว และเพื่อนๆ ได้รู้กันด้วยนะครับ สำคัญมากๆ
       
 *** ขอขอบคุณข้อมูลจาก สอท.

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า