6.17.2555

ปฎิทินการรับสมัครนักศึกษา ม.นเรศวร 2556ระบบรับตรง(โควตา)
รับผู้สมัครผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในเขตจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด คือ
กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก อุทัยธานี ตาก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี
พะเยา ลำพูน ลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน
เปิดรับสมัครประมาณเดือนกันยายน 
โครงการพิเศษต่างๆ เช่น
1.โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ
2.โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์(สอวน.)
3.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
4. โครงการสำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยา
5.โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีสากล/ดนตรีพื้นเมือง/ดนตรีไทย
6.โครงการผู้มีความสามารถทางด้านทัศนมาตรศาสตร์
7.โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
8.โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านแสดงศิลปวัฒนธรรม
9.โครงการผู้มีความสามารถด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์
10.โครงการผู้มีความสามารถด้านทัศนศิลป์
11.โครงการผู้ีมีความสามารถด้านนาฏศิลป์ดนตรี
12.โครงการผุ้มีความสามารถด้านกีฬา
13.โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านผู้นำเชียร์
14.โครงการบัณฑิตคืนถิ่น
15.โครงการพิเศษ(โครงการผลิตครู)
16.โครงการผลิตแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOT
17.ระบบรับตรง(มัธยมสาธิต ม.นเรศวร)
18.แพทย์แนวใหม่(5ปี)
ทุกโครงการเปิดรับสมัครประมาณเดือนกันยายน    
หน้าเว็บไซต์หลัก http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/
ปล. สามารถเข้าไปอ่านระเบียบการของปีก่อนได้จาก link ด้านบนเลยครับ

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า