6.07.2555

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปการ 2556หลักสูตรปริญญาตรี โครงการปกติ

       1. โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก. (New)
              -เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่
       2. โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. (New)
       3. โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนผู้มีความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
              -ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2556 
              -ประกาศทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 
              -ใบสมัครสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2556
       4. โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร (28 จังหวัด)
            - 
       5. โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
              -ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2556
              -หนังสือรับรองการทำกิจกรรม
              -เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่
       6. Admissions ติดตามกำหนดการได้ ที่นี่ 
              - ติดตามกำหนดการ Admissions

หลักสูตรปริญญาตรี โครงเพิ่มพิเศษ 56 

- ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ 
เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัครคลิกที่นี่

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า