6.25.2555

รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร 2556


alt
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุายน 2555 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2555

ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2556
ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) โควตารับตรงทั่วประเทศ
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) โครงการแผนการเรียนสามปีครึ่ง
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
 
หน้าเว็บไซต์หลักการรับสมัคร  http://dbs.csc.ku.ac.th/Admission/#

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า