6.01.2555

ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2556 มจธ.


Download กำหนดการและขั้นตอนการสมัคร

เกณฑ์การรับสมัคร

เกณฑ์การรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
เกณฑ์การรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
เกณฑ์การรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เกณฑ์การรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เกณฑ์การรับนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
เกณฑ์การรับนักศึกษา โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
>> กรุณาอ่านเกณฑ์และกำหนดการการรับสมัครก่อนเข้าสู่ระบบรับสมัคร <<
Link เข้าสู่ระบบรับสมัคร
หน้าเว็บไซต์หลัก   http://admission.kmutt.ac.th/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า