6.08.2555

ทายาทแพทย์แผนไทย 56 ม.สงขลานครินทร์ 
 
โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ปี 2556
คัดเลือกเองไม่ต้องสอบข้อเขียน เป็นทายาทของแพทย์แผนไทย หรือหมอพื้นบ้าน หรือญาติที่สืบสายโลหิตโดยตรง
 
เกณฑ์การสมัคร
- GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25 
- เฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์, คณิต, ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.25
 
กำหนดการสมัคร
 ยื่นใบสมัครผ่านโรงเรียนตนเองศึกษาอยู่
 โรงเรียนแจ้งรายชื่อนักเรียน                               27 กรกฏาคม 2555
 ประกาศราชื่อผู้มีสิทธสอบสัมภาษณ์                   10 สิงหาคม 55
 สอบสัมภาษณ์                                                 27 สิงหาคม 55
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก                            21 กันยายน 55
 
ดาวน์โหลดใบสมัคร จาก http://ww.ttmed.psu.ac.th
 
 
สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบข่าวด้านล่างครับ

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า