6.25.2555

มช. เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 255


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ จำนวน 5 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 ดังนี้
  1.    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
  2.    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟท์แวร์  วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี
  3.    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์
  4.    หลักสูตรสังคมศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
  5.    หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์          
   
          สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2555 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 053-942-603-7 หรือสามารถดูรายละเอียดผ่านทาง www.cmuic.cmu.ac.th

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า