6.01.2555

ปฎิทิน SMART-I ม.ธรรมศาสตร์ 2556


กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี
ครั้งที่สนามสอบรับสมัครวันสอบ
1/2555มธ.รังสิต27 ก.พ. - 4 มี.ค. 5518 มี.ค. 55
2/2555มธ.รังสิต2 เม.ย. - 9 เม.ย. 5529 เม.ย. 55
3/2555มธ.รังสิต30 เม.ย. - 7 พ.ค. 5520 พ.ค. 55
 4/2555มธ.รังสิต28 พ.ค. - 4 มิ.ย. 5517 มิ.ย. 55
5/2555มธ.รังสิต2 ก.ค. - 8 ก.ค. 5522 ก.ค. 55
6/2555สุราษฎร์ฯ23 ก.ค. - 29 ก.ค. 5519 ส.ค. 55
7/2555ขอนแก่น23 ก.ค. - 29 ก.ค. 5526 ส.ค. 55
8/2555เชียงใหม่23 ก.ค. - 29 ก.ค. 552 ก.ย. 55
9/2555มธ.รังสิต27 ส.ค. - 2 ก.ย. 5516 ก.ย. 55
10/2555มธ.รังสิต29 ต.ค. - 4 พ.ย. 5518 พ.ย. 55
11/2555มธ.รังสิต3 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 5523 ธ.ค. 55

ตัวอย่างข้อสอบเกณฑ์รับตรงฯ    เกณฑ์ BBA
ตารางแจกแจงคะแนน

ตัวอย่างข้อสอบ SMART-I ชุดใหม่
ข่าวดีสำหรับน้องๆ นักเรียนที่สนใจสอบ SMART-I ขณะนี้ทางศูนย์ทดสอบฯ ได้นำตัวอย่างข้อสอบชุดใหม่...

โครงการที่รับผลคะแนน SMART
ระดับปริญญาตรี (SMART-I) 
รับตรงฯ  BBA  IBMP  EBM  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาคปกติ ก็ใช้ SMART-I นะครับ 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า