6.28.2555

ม.ราชภัฏพระนคร รับสมัครนักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ (ภาค กศ.พบ.)


ม.ราชภัฏพระนคร รับสมัครนักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ (ภาค กศ.พบ.)

UploadImage
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รับสมัครนักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ (ภาค กศ.พบ.)
เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ ในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00น.
ประจำปีการศึกษา 2555
 
กำหนดการรับสมัคร          
                        ภาคการศึกษาที่ 2/2555 (รุ่นที่ 30)          
                        - จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร 1กรกฎาคม 2555 - 14ตุลาคม 2555

กำหนดการประกาศรายชื่อและรายงานตัว
                        ภาคการศึกษาที่ 2/2555 (รุ่นที่ 30)
                        - ประกาศรายชื่อ       15ตุลาคม 2555
                        - รายงานตัว              20ตุลาคม 2555 *ในวันรายงานตัวนักศึกษาต้องเตรียมชำระเงินค่ารายงานตัว และค่าลงทะเบียนเรียน จำนวน 13,100 - 14,100บาท ตามสาขาวิชาที่สมัคร*
                        - เปิดภาคเรียน          27ตุลาคม 2555

การรับสมัคร                                                
                        - ใบสมัคร ราคาชุดละ 60บาท                
                        - สมัครด้วยตนเอง ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 4ชั้น 1  ห้อง 416    วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา  09.00 - 15.00น.

เอกสารที่ต้องนำมาสมัคร  
                        - สำเนาวุฒิการศึกษา          
                        - สำเนาบัตรประชาชน      
                        - รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1นิ้ว จำนวน 2ใบ
                        - ค่าธรรมเนียนในการสมัคร จำนวน 200บาท
สามรถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://etcserv.pnru.ac.th/Offi/acade/enrol/Home.htm

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า