6.05.2555

รับตรง คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2556


โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ
-รับจากทั่วประเทศ
-กำลังศึกษาชั้น ม.6 โปรแกรมวิทย์/คณิต
-GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.50

รับสมัครตั้งแต่ 1-15 กรกฏาคม 2555
สอบวันที่ 25-26 สิงหาคม 2555
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับ สกอ.
-รับจาก 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-กำลังศึกษาชั้น ม.6 โปรแกรมวิทย์/คณิต
-GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
รับสมัครตั้งแต่ 1-15. กรกฏาคม 2555
สอบวันที่ 25-26 สิงหาคม 2555
 
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD)
-รับจาก 16 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ยกเว้น นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์)
-กำลังศึกษาชั้น ม.6 โปรแกรมวิทย์/คณิต
-GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
รับสมัครตั้งแต่ 27 ส.ค.-7 ก.ย.2555

สอบวันที่ 27-28 ตุลาคม 2555
 
โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)

-รับตามภูมิลำเนา จาก 12 จังหวัด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ยกเว้น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์) ต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาต่อเนื่อง
ชั้น ม.4,ม.5 และ กำลังศึกษา ชั้น ม.6ในโรงเรียนต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เท่านั้น
(ต้องผ่านการคัดกรองเบื้องต้นจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นั้นๆ เท่านั้น
-GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00 
รับสมัครตั้งแต่ 1-15 ก.ค. 55 ผ่านเว็บไซต์
สอบคัดกรองเบื้องต้น ขั้นตอนที่ 1   21 ก.ค.55ณ จังหวัดนั้นๆ
สอบคัดกรองเบื้องต้น ขั้นตอนที่ 2   
28 ก.ค. 55 ณ คณะแพทย์
สอบขอเขียนของคณะแพทยศาสตร์  วันที่ 27-28 ตุลาคม 2555
 
 
โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ(หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต)
-รับจากทั่วประเทศ
-กำลังศึกษาชั้น ม.6 โปรแกรมวิทย์/คณิต
-GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.50 
รับสมัครตั้งแต่ 1-15 กรกฏาคม 2555
สอบวันที่ 25-26. สิงหาคม 2555
 
เว็บไซต์หลัก  http://home.kku.ac.th/admismd/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า