6.25.2555

ระเบียบการรับตรง ม.แม่ฟ้าหลวง 2556


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในโควตา รับตรงทั่วประเทศ 2556
กำหนดการรับสมัคร 15 สิงหาคม - 28 กันยายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ 12 ตุลาคม 2555
สอบข้อเขียน 24 ตุลาคม 2555
สอบสัมภาษณ์ 25 ตุลาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 23 พฤษจิกายน 2555
ยืนยันสิทธ์ 23 พฤษจิกายน 2555 - 7 ธันวาคม 2555
คุณสมบัติ
-GPAX 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ไม่น้อยกว่า 2.00

โครงการรับตรง โควตา17จังหวัดภาคเหนือ 2556มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รับสมัคร 1 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2555
กำหนดการ รับสมัคร 1 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ 30 สิงหาคม 2555
สอบข้อเขียน 8 กันยายน 2555
สอบสัมภาษณ์ 9 กันยายน 2555
ประกาสรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 24 กันยายน 2555
ยืนยันสิทธ์ 24 กันยายน 2555 ถึง 5 ตุลาคม 2555 
เว็บไซต์หลัก http://www.admission.mfu.ac.th/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า