6.25.2555

รับตรง เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2556


 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 ซึ่งสาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ เปิดสอนเกี่ยวกับการออกแบบ ผลิต ประยุกต์ และพัฒนาสื่อประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษาทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ การศึกษาทั่วไป สื่อที่ใช้ในการโฆษณา และประชาสัมพันธ์
รับผู้จบ ม.6 หรือ ป.วช.
สมัครพร้อมโควต้า มข./และรับตรงโดยหลักสูตรฯ
เรียน 4 ปี จบแล้วได้วุฒิ ปริญญาตรี
ประกอบอาชีพ ส่วนตัว หรือ ตามหน่วยงานรัฐ/เอกชน
(ตามโรงพยาบาลต่างๆ : เวชนิทัศน์)

ดูรายละเอียด / -รายละเอียดการสอบวิชาเฉพาะ  

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า