6.25.2555

ปฏิทินการรับสมัครสอบ โควตาพิเศษต่างๆ มศว 2556


มหาวิทยาลัยมีกำหนดปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษต่างๆ ดังนี้

วันที่ 1 สิงหาคม - วันที่ 21 ธันวาคม 2555
โครงการร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ประเทศสหราชอาณาจักร และ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 


วันที่ 1 ตุลาคม - วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 
1. โครงการ "คัดสรรนักเรียนพหุปัญญาเลิศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฯ"
2. โครงการโควตานักกีฬา
3. โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์
4. โครงการบัณฑิตคณะพลศึกษา มศว คืนถิ่น
5. โครงการบัณฑิตคืนถิ่นโพธิวิชชาลัย
6. โครงการผู้พิการ
7. โครงการอื่นๆ (ถ้ามี)

ดิตตามรายละเอียดตามกำหนดการเปิดรับสมัคร  
http://admission.swu.ac.th/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า