6.07.2555

มธ. รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ (รอบ2) 2555       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี โดยมหาวิทยาลัยดำเนินการคัด
เลือกเอง (โครงการรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2555

โดยรายละเอียดของสาขาที่เปิดรับมีดังนี้

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

สาขาวิชาการผังเมือง

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รับสมัครได้ตั้งแต่ 8-9 มิถุนายน 2555 เท่านั้นนะครับ
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://www.ap.tu.ac.th/th/news/?id=84&type=news

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า