6.07.2555

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ 2555


 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี
โดยมหาวิทยาลัยดำเนินการคัดเลือกเอง (โครงการรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2555
 
  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  • สาขาวิชาการผังเมือง
  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  •  
สามารถสมัครได้ตั้งแต่ 8-9 มิ.ย. 55
 
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.ap.tu.ac.th/th/news/?id=84&type=news

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า