11.28.2554

รับตรง คณะมัณฑนศิลป์ ศิลปากร รอบน้ำท่วม


คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อสอบตรงนักศึกษาใหม่รอบพิเศษ สำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัย ไม่สามารถมาสอบในวันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมาได้ รับจำนวน 29 คน เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554
โดยสาขาวิชา และจำนวนที่เปิดรับ มีดังนี้ 
สาขาวิชาการออกแบบภายใน จำนวน 2 คน 
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ จำนวน 4 คน 
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 คน 
สาขาวิชาประยุกต์ศิลปศึกษา จำนวน 5 คน 
สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา จำนวน 5 คน 
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ จำนวน 5 คน 
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
สำหรับ คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องเป็นผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2555 และได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วม ไม่สามารถเดินทางมาสอบในระหว่างวันที่ 15-19 ตุลาคม 2554 ได้
สำหรับ ผู้สมัครที่ประสบอุทกภัย และได้ยื่นคำรองขอรับเงินคืน เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2554 นั้น สามารถเปลี่ยนแปลงการขอรับเงินคืน เพื่อแจ้งความประสงค์ขอยืนยันสมัครสอบรอบพิเศษได้อีกครั้ง

การสมัคร 
ให้เข้าเว็บไซต์ http://www.decentrance.su.ac.th
เพื่อแจ้งความประสงค์ยืนยันการสมัครเข้าสอบคัดเลือกฯ รอบพิเศษ ในระหว่างวันที่ 15-30 ธันวาคม 2554 
และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ที่ http://www.decentrance.su.ac.th
โดยให้ผู้สมัครพิมพ์บัตรประจำตัว มาสอบในวันที่ 10 มกราคม 2555 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2-221-5874

รายละเอียด http://www.decentrance.su.ac.th/pdf/doc4.pdf
เว็บไซต์หลัก   http://www.decentrance.su.ac.th

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า