11.23.2554

โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง พระนครเหนือ 2555


เปิดรับสมัครนักศึกษาโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 13 ธันวาคม 2554 
สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 ที่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ให้ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาอ่านรายละเอียด เงื่อนไขการสมัคร ตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติ การเข้าศึกษาจากประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รายละเอียดทั้งหมด  http://www.admission.kmutnb.ac.th/PrakatRapsamakQuata-Area-Rayong2555-non_test.pdf

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า