11.28.2554

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่


  รอบการรับสมัครเข้าศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2555 
  


มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555
โดยแบ่งเป็นรอบการรับสมัคร 8 รอบ
รายละเอียดการรับสมัครแต่ละรอบ ดังนี้
    โครงการรับตรงร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คลิก!!
    โครงการรับตรงร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 (14 จังหวัดภาคใต้)คลิก!!
    โครงการรับตรงร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (17 จังหวัดภาคเหนือ) คลิก!!
 

   โครงการพิเศษ         -  โครงการกระจายโอกาสเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
         -  โครงการสนับสนุนการศึกษา "ร่มโพธิ์ทองร่วมฉลอง 20 ปี"
         -  โครงการ "เยาวชนอาสาพัฒนาสังคม" เพื่อเข้าศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ
         -  โครงการสนับสนุนการศึกษา "ทุนภาษาจีน" เพื่อเข้าศึกษาคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน

    
รอบก่อน ADMISSION ครั้งที่ 1
    
รอบก่อน ADMISSION ครั้งที่ 2
    รอบ ADMISSION กลาง
    
รอบหลัง ADMISSION
หมายเหตุ : รอบการรับสมัคร ข้อ 1-3 จะต้องสมัครตรงที่มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ 
กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า