11.22.2554

มข. ประกาศคะแนน , มศว ประกาศผล 24 พย 16.30


ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่คะแนนดีด้วยนะครับ


ดูผลการสอบข้อเขียน (ขั้นที่ 1) ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2555
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ตั้งแต่เวลา 16.30 น.เป็นต้นไป ที่
http://admission.swu.ac.th/

การดูผลสอบ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนในเอกสารแนบ
http://admission.swu.ac.th/data/news/2554/540075.pdf  วิธีการดูประกาศผล

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า